Heel veel scholen in Nederland steken heel veel energie in de aanpak van de tussenschoolse opvang. Het wettelijk kader laat behoorlijk wat ruimte om een eigen invulling te geven aan de opvang.